navbar_myAccount

Sertifikater og konfliktfrie diamanter

Kimberley-prosessen

Norge innførte Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel og uslepne diamanter 1. april 2004.

Kimberley-prosessen er et internasjonalt initiativ etablert for å bryte forbindelsen mellom handel for uslepne diamanter og væpnede konflikter. Den startet i mai 2000 på initiativ av sørafrikanske myndigheter sammen med flere andre diamantproduserende land i det sørlige Afrika, bl.a. Botswana.

En rekke land sluttet seg til prosessen; foruten de fleste diamantproduserende afrikanske land, EU-landene, Sveits, USA, Kina, Russland, Japan og Canada m.fl.

Norge har støttet Kimberley-prosessen siden slutten av 2001, og er full deltaker i prosessen gjennom innføringen av sertifiseringsordningen i norsk rett. Det ble gjort ved Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter, vedtatt av Utenriksdepartementet den 24. februar 2004 med ikrafttredelse 1. april 2004.

Utenriksdepartementet har oppnevnt Norges Gullsmedforbund som norsk tilsynsmyndighet. Kimberley-prosessen forutsetter et aktivt samvirke mellom statlige og private aktører for å være mest mulig effektiv. Bransjen har også en sterk interesse i å avverge at handel med såkalt konfliktdiamanter finner sted.

Ved aktivt å medvirke til å hindre slik handel, oppnår bransjen å kunne forsikre forbrukerne om at diamanter kjøpt i Norge ikke er konflikt-diamanter.

Alle SDE diamanter er kjøpt iht. Kimberley-prosessens sertifiseringsordning.